Mediabestand

WHN in actie

Weeknummer 40-49

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.

Meer

Nederlandse notabelen, oa de oud-burgemeester van Amsterdam dr. W. de Vlugt, willen een charitatieve instelling oprichten. Rijkscommissaris A. Seyss-Inquart "neemt" het idee over maar maakt er een nationaal-socialistische organisatie van onder de naam Winter Hulp Nederland (afkorting WHN). Beelden van de activiteiten rond de eerste collecte tbv Winter Hulp Nederland. SHOTS: Op de Dam te Amsterdam rammelen dames in klederdracht met collectebussen; een tram rijdt rond met wervende teksten en een afbeelding van een molen, het beeldmerk van WHN; div. collectanten werken op straat en bevestigen op revers ed speldjes met de molen; Rijkscommissaris Seyss-Inquart en een Duitse officier doen mee evenals mensen op Marken(?) en in Volendam(?). Aantekening : BRON: Deel 4 van "Het Koninkrijk der Nederlanden" van dr. L. de Jong.

In de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door nationaalsocialistische organisaties propagandafilms en radio-uitzendingen gemaakt, waarin discriminerende, beledigende of tot haat aanzettende uitlatingen kunnen voorkomen. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wil de kijker/luisteraar hier nadrukkelijk op wijzen. Beeld en Geluid is niet verantwoordelijk voor verdere openbaarmaking, verspreiding en hergebruik door derden.

Maker:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
20 november 1940
Lengte:
01:07

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
Film 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: